• Zadzwoń do mnie: +48 660 444 902

  • Obserwuj mnie

O mnie

O mnie

O mnie 150 150 mediator

Magdalena Kolbuszewska

Przedsiębiorca, od 2004 roku związana z rynkiem nieruchomości, zarówno komercyjnych, jak i mieszkaniowych, kiedyś na terenie Warszawy, aktualnie Krakowa.

Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie  Mediacji i innych metod  alternatywnego rozwiązywania sporów na  Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Studiów Podyplomowych  w zakresie Praktycznych studiów podyplomowych dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu oraz studiów magisterskich na kierunku Zarządzenie i Marketing na Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Mediator stały Sądu Okręgowego w Krakowie

Wybrane kursy i szkolenia z zakresu mediacji:

  • Zarządcze narzędzia negocjacyjne– warsztat z zakresu wywierania wpływu i obrony przed manipulacjami;
  • Mediacje Rodzinne– Ośrodek Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia, Wrocław
  • Prawo rodzinne dla mediatorów– Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna w Rzeszowie
  • Warsztat konstruowania dokumentów mediacyjnych– Akademia Bliżej, Wrocław
  • Techniki i strategie mediacyjne – warsztat pracy mediatora rodzinnego– Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów TBSP UJ , Kraków
  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach– Szkolenie TSR I Stopnia, Kraków,
  • Szkolenie dla mediatorów z mediacji gospodarczej– Małopolskie Centrum Mediacji i Arbitrażu, Kraków

A czym dla mnie jest mediacja?

Mediacja jest szansą.

Szansą, aby w bezpiecznym otoczeniu i spokojnej atmosferze, w obecności trzeciej strony, czyli mediatora – osoby bezstronnej wobec stron i neutralnej wobec sporu – przybliżyć strony do konstruktywnego zakończenia sytuacji konfliktowej.

Szansą, żeby zamienić nerwy i stres w zrozumienie rozwiązania akceptowalnego przez obie strony.

Szansą, by  spróbować zobaczyć i usłyszeć drugą stronę konfliktu.

Szansą, aby sytuacja konfliktowa została zakończona w scenariuszu opartym na win-win (wygrany – wygrany), czyli gdy obie strony osiągną korzystne dla każdej z nich rozwiązanie.

Zapraszam.