• Zadzwoń do mnie: +48 660 444 902

  • Obserwuj mnie

Magdalena Kolbuszewska
Pomagam w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego obie strony
Mediacje Kraków - Magdalena Kolbuszewska mediator stały Sądu Okręgowego w Krakowie | mediacje rodzinne Kraków | mediator rodzinny Kraków | mediacje gospodarcze Kraków | mediator gospodarczy Kraków

Magdalena Kolbuszewska

Jestem absolwentką Studiów Podyplomowych w zakresie Mediacji i innych metod alternatywnego rozwiązywania sporów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Studiów Podyplomowych w zakresie Praktycznych studiów podyplomowych dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu oraz studiów magisterskich na kierunku Zarządzenie i Marketing na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Jestem wpisana na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Krakowie.

Zauważenie problemu
to pierwszy krok do jego rozwiązania

L. M. Book

Wybrane kursy i szkolenia z zakresu mediacji

Wybrane kursy i szkolenia z zakresu mediacji

Zarządcze narzędzia negocjacyjne

Warsztat z zakresu wywierania wpływu
i obrony przed manipulacjami

Mediacje Rodzinne

Ośrodek Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia, Wrocław

Prawo rodzinne dla mediatorów

Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna
w Rzeszowie

Warsztat konstruowania
dokumentów mediacyjnych
Akademia Bliżej
Wrocław

Techniki i strategie mediacyjne –
warsztat pracy mediatora rodzinnego
Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów
TBSP UJ, Kraków

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Szkolenie TSR I Stopnia
Kraków

Szkolenie dla mediatorów
z mediacji gospodarczej
Małopolskie Centrum Mediacji i Arbitrażu
Kraków

Mediacje Kraków - Magdalena Kolbuszewska mediator stały Sądu Okręgowego w Krakowie | mediacje rodzinne Kraków | mediator rodzinny Kraków | mediacje gospodarcze Kraków | mediator gospodarczy Kraków

A czym dla mnie jest mediacja?

Mediacja jest szansą.

Szansą, aby w bezpiecznym otoczeniu i spokojnej atmosferze, w obecności trzeciej strony, czyli mediatora – osoby bezstronnej wobec stron i neutralnej wobec sporu – przybliżyć strony do konstruktywnego zakończenia sytuacji konfliktowej.

Szansą, żeby zamienić nerwy i stres w zrozumienie rozwiązania akceptowalnego przez obie strony.

Szansą, by spróbować zobaczyć i usłyszeć drugą stronę konfliktu.

Szansą, aby sytuacja konfliktowa została zakończona w scenariuszu opartym na win-win (wygrany – wygrany), czyli gdy obie strony osiągną korzystne dla każdej z nich rozwiązanie.

Zapraszam.