• Zadzwoń do mnie: +48 660 444 902

  • Obserwuj mnie

Sprawy do mediacji
Mediacje rodzinne i rozwodowe

Mediacje dotyczące m. in. opieki nad dzieckiem, jak również sporów małżeńskich, np.:

  • ustalanie zasad sprawowania wspólnej opieki nad dzieckiem – kompleksowego Planu Wychowawczego / Planu Opieki Rodzicielskiej – ustalenie miejsca zamieszkania dziecka; sposób i harmonogram kontaktów z dzieckiem; sposób kontaktu z dzieckiem przez pozostałych członków rodziny; udział w rozstrzyganiu istotnych spraw dziecka; ustalenie zasad wychowawczych i systemu wartości przekazywanych dziecku; ustalenie zasad pokrywania kosztów utrzymania i wychowania dziecka, itp.,
  • ustalenie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej,
  • spory o alimenty (między rodzicami i dziećmi, między małżonkami), tj. istnienia obowiązku alimentacyjnego, jego wysokości oraz sposobu płatności,
  • spory o podział majątku wspólnego (sposób podziału, spłata),
  • spory o zaspokojenie potrzeb rodziny,
  • spory o rozstrzygniecie w istotnych sprawach rodziny,
  • spory w relacjach: mąż – żona, rodzice – dzieci, małżonkowie – teściowie, rodzeństwo miedzy sobą, małżeństwo -dalsza rodzina, małżeństwo – przyjaciele, znajomi, sąsiedzi,
  • itp.

Opisz pokrótce swoją sprawę i wyślij zapytanie, czy nadaje się ona do mediacji: