• Zadzwoń do mnie: +48 660 444 902

  • Obserwuj mnie

Sprawy do mediacji
Mediacje pracownicze

Mediacje dotyczące sporów w środowisku pracy, np.:

  • spory na linii pracownik – przełożony (np. dotyczące wynagrodzenia, komunikacji, oczekiwań, mobbing, itp.),
  • spory pomiędzy pracownikami a pracodawcami na tle warunków zatrudnienia, warunków wykonywania pracy, urlopów, promocji i awansów, itp.,
  • spory na linii pracownik – pracownik (np. w kwestii awansu lub degradacji, wewnętrznych procedur, zasad współżycia),
  • itp.

Opisz pokrótce swoją sprawę i wyślij zapytanie, czy nadaje się ona do mediacji: