• Zadzwoń do mnie: +48 660 444 902

  • Obserwuj mnie

Sprawy do mediacji
Mediacje dotyczące nieruchomości, lokalowe, sąsiedzkie

Mediacje w zakresie sporów na tle majątkowym dotyczących nieruchomości, w tym również stosunków sąsiedzkich, np.:

  • spory o zniesienie współwłasności nieruchomości (sposób podziału, spłata),
  • spory o rozgraniczenie nieruchomości,
  • spory o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, prawa przechodu lub przejazdu, drogi koniecznej,
  • spory w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych (np. między członkami wspólnoty mieszkaniowej na tle zasad współżycia i / lub zarządzania wspólnotą),
  • spory o podział nieruchomości wspólnej do korzystania,
  • spory o nadbudowy lub przebudowy nieruchomości wspólnej,
  • spory sąsiedzkie (nieporozumienia w kwestiach dotyczących gruntów, dróg, hałasu, zagospodarowania terenu itp.),
  • itp.

Opisz pokrótce swoją sprawę i wyślij zapytanie, czy nadaje się ona do mediacji :