• Zadzwoń do mnie: +48 660 444 902

  • Obserwuj mnie

Sprawy do mediacji
Mediacje cywilne i gospodarcze

Mediacje dotyczące sporów wynikających z umów cywilnoprawnych, jak również pomiędzy podmiotami gospodarczymi, np.:

  • spory wynikające z niewywiązywania się z postanowień umowy, problemów z interpretacją zapisów umowy, itp.
  • spory wynikające z realizacji umów cywilnoprawnych, np. umów najmu, dzierżawy, jak i umów zlecenia, o dzieło, agencyjnych itp.,
  • spory z kontrahentem o zapłatę wynagrodzenia / nieterminowe warunki zapłaty,
  • spory wynikające z nieetycznych działań konkurencyjnych,
  • itp.

Opisz pokrótce swoją sprawę i wyślij zapytanie, czy nadaje się ona do mediacji: