• Zadzwoń do mnie: +48 660 444 902

  • Obserwuj mnie

Wybieram mediację
Mediacja umowna

Mediacja umowna

  • Kontakt strony / stron z mediatorem

Aby rozpocząć mediację strona lub strony składają wniosek o przeprowadzenie mediacji. Wniosek można złożyć bezpośrednio, bądź  mailowo.

W przypadku, gdy wniosek złożyła tylko jedna ze stron, mediator kontaktuje się z drugą stroną w celu zaproszenia do mediacji.

Mediacja zostaje wszczęta, gdy druga strona wyrazi zgodę na przeprowadzenie mediacji, a mediator nie odmówi przeprowadzenia mediacji.

  • Ustalenie terminu wstępnego spotkania mediacyjnego

Mediacje mogą odbywać się na sesjach, w których uczestniczą obie strony lub na sesjach indywidualnych z każdą ze stron osobno.

  • Spotkanie wstępne

W przypadku, gdy obie strony wyrażą zgodę na przeprowadzenie mediacji, mediator informuje o jej zasadach, jak i korzyściach wynikających z rozwiązania konfliktu.
Spotkanie wstępne służy przedstawieniu stanowisk i oczekiwań stron.
Może się odbywać z udziałem obu stron lub z udziałem każdej strony osobno. Istnieje również możliwość połączenia go z posiedzeniem mediacyjnym, a także przeprowadzenia we wszystkich formach komunikacji (kontakt osobisty, internet, telefon, e-mediacja – za pośrednictwem np. Skype).

  • Posiedzenie mediacyjne

Spotkanie mediatora ze stronami w celu wypracowania ugody.
Może się odbywać z udziałem obu stron lub z udziałem każdej strony osobno. Istnieje również możliwość połączenia go z posiedzeniem mediacyjnym, a także przeprowadzenia we wszystkich formach komunikacji (kontakt osobisty, internet, telefon, e-mediacja – za pośrednictwem np. Skype).

  • Podpisanie ugody

Zawierającej poczynione ustalenia.

  • Złożenie przez mediatora ugody w sądzie

Jeżeli strony wystąpią do mediatora z wnioskiem o zatwierdzenie ugody i nadanie jej klauzuli wykonalności, mediator składa ją w imieniu stron w sądzie.

Koszty mediacji umownej ustalane są indywidualnie, po zapoznaniu się z aktami sprawy.

Proszę o kontakt w celu przedstawienia szczegółów.