• Zadzwoń do mnie: +48 660 444 902

  • Obserwuj mnie

Mediacje Kraków - Magdalena Kolbuszewska mediator stały Sądu Okręgowego w Krakowie | mediacje rodzinne Kraków | mediator rodzinny Kraków | mediacje gospodarcze Kraków | mediator gospodarczy Kraków

Magdalena Kolbuszewska

wpisana na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Krakowie

Pomagam w znalezieniu rozwiązania

satysfakcjonującego obie strony

Mediacje Kraków - Magdalena Kolbuszewska mediator stały Sądu Okręgowego w Krakowie | mediacje rodzinne Kraków | mediator rodzinny Kraków | mediacje gospodarcze Kraków | mediator gospodarczy Kraków

Magdalena Kolbuszewska

mediator stały Sądzie Okręgowym w Krakowie
Pomagam w znalezieniu rozwiązania
satysfakcjonującego obie strony
Mediacje Kraków - Magdalena Kolbuszewska mediator stały Sądu Okręgowego w Krakowie | mediacje rodzinne Kraków | mediator rodzinny Kraków | mediacje gospodarcze Kraków | mediator gospodarczy Kraków
Dobrowolność

Naczelna zasada mediacji, obowiązująca strony i mediatora.

Bezstronność

Strony powinny zaakceptować osobę mediatora i sposób prowadzenia mediacji.

Poufność

Mediator powinien zachować bezstronność i nie narzucać rozwiązania.

Neutralność

Neutralność mediatora jest gwarantowana przyjętymi przez niego zasadami etyki.

Akceptowalność

Strony mogą przekazać osobom trzecim tylko takie informacje jakie wspólnie uzgodnią.

Ugoda zawarta przed mediatorem ma
– po jej zatwierdzeniu przez sąd –
moc prawną ugody zawartej przed sądem

Mediacje Kraków - Magdalena Kolbuszewska mediator stały Sądu Okręgowego w Krakowie | mediacje rodzinne Kraków | mediator rodzinny Kraków | mediacje gospodarcze Kraków | mediator gospodarczy Kraków

Mediacje od A do Z

Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których moż­liwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią – bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu.

Mediacja jest poufna, a więc wszystkie informacje omawiane w jej trakcie zostają pomiędzy stronami i media­torami. Prawo gwarantuje także, że jeśli w danej sprawie będzie toczyć się postępowanie, żadna ze stron nie może powoływać się na propozycje, jakie padały w mediacji, bowiem będzie to nieskuteczne.

Dobrze przeprowadzona mediacja zapewnia szybkie, odformalizowane postępowanie, przy niewielkich kosz­tach i z gwarancją zachowania poufności.

Mediacja daje możliwość zachowania lub odbudowania dobrych relacji między stronami. Same strony, z po­mocą mediatora, wypracowują treść ugody…

Sprawy do mediacji

Nie zastanawiaj się nad problemem,
myśl o rozwiązaniu

Terry Goodkind